Ergonomische leefadviezen

Fysieke ergonomie houdt zich bezig met de vraagstelling; hoe kan een mens zo optimaal mogelijk functioneren bij een minimaal gebruik van energie.
Zeker bij mensen met een motorische handicap is het van groot belang te weten welke hulpbronnen en hulpmiddelen er kunnen worden ingezet om zo efficiŽnt mogelijk de nog beschikbare lichaamskracht te benutten. Het niet bewegen en niet actief zijn is immers in onze samenleving geen optie.
Zowel binnenshuis als daar buiten dienen derhalve oplossingen gevonden te worden voor recreatie, vervoer, transport en werk, al dan niet met behulp van; wandelstok, kruk, rollator, rolstoel, trippelstoel, verplaatsingshulpmiddel, enz.. Deze producten zijn niet alleen lichaamsspecifiek (lengte, gewicht en leeftijd) maar moeten ook passen binnen de persoonlijkheidsstructuur van de belanghebbende. Derhalve speelt de beschikbare energetische assertiviteit van betrokkene een zeer belangrijke rol m.b.t. de keuzes die gemaakt worden. Maar ook mogelijk noodzakelijke aanpassingen in de woning of op de werkplek dienen in ogenschouw te worden genomen. Het bevorderen van het LEEFWELZIJN is immers een voorwaarde tot het beter functioneren in onze maatschappij.
Archimedec helpt daarbij.